O P N A

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

Aktuelno

Septembar  2020.

Zajedno u borbi za društvo bez nasilja nad ženama; potpisan sporazum o saradnji sa organizacijom SOS Ženski Centar Novi Sad

Osnivanje

   SOS Ženski Centar Novi Sad i OPNA su se saglasili da zajedno rade na aktivnostima koje imaju za cilj sprečavanje i zaustavljanje nasilja nad ženama. Okvir delovanja biće Istanbulska konvencija i njena implementacija u Srbiji.
   Ponosni smo na do sada ostvarenu saradnju i realizovane aktivnosti i sigurni smo da će kroz potpisivanje Protokola o saradnji ona biti još intenzivnija.  

Keynote speech na Konferenciji “Prison, Probation & Perpetrator Programmes; Collaboration for Change”

Mobirise

Na Konferenciji Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja u porodici naša Sandra Jovanović Belotić održala je Keynote speech “Prison & Probation based Perpetrator Programmes in Europe-an overview”. Sandra je istakla važnost i specifičnosti programa rada sa počiniocima nasilja koji se sprovode u kontekstu kriminalnog pravosuđa. Dala je kratak pregled ovih programa u Evropi i podvukla značaj saradnje svih relevantnih aktera. 

Septembar 2020.

Novembar 2020.

Kampanja #OdgovorniZajedno 2020

Kampanja #ResponsibleTogether 2020 koju vodi Evropske mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici ima za cilj da ukaže na problem digitalnog nasilja i inicira promene. Tim od devet organizacija u Srbiji učestvuje u ovogodišnjoj kampanji: OPNA, SOS Ženski Centar Novi Sad, Oaza Sigurnosti Kragujevac, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite “Kneginja Ljubica” Kragujevac, Udruženje žena Peščanik, Udruženje Romkinja Osvit, Kancelarija za mlade Kragujevac, Kancelarija za mlade Čačak i Iz Kruga Niš. 

Projekat „Program rada sa počinocima u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ 

Mobirise

Projekat „Program rada sa počinocima u Jablaničkom okrugu zasnovan na sigurnosti žrtava“ imao je za cilj sprečavanje i zaustavljanje nasilja prema ženama u Leskovacu i Jablaničkom okrugu i obezbeđivanje sigurnosti i dobrobiti žena i dece žrtava nasilja. Kroz program je uspostavljen program rada sa počiniocima nasilja uz integrisanu podršku žrtvama nasilja. Projekat je inplementiran kroz partnerstvo udruženja OPNA-e i udruženja „Žene za mir“. Projekat je deo šireg projekta - Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III.

Oktobar 2021. - Mart 2022.

Jun 2021. - Novembar 2022.

Projekat „Podrška sprovođenja programa za rad sa počiniocima nasilja nad ženam I nasilja u porodici u skladu sa Članovima 16 i 12 Istanbulske konvencije”.

Mobirise

Evropska mreža za rad sa počiniocima nasilja u porodici WWP u partnerstvu sa UN Women realizuju projekat „Podrška sprovođenja programa za rad sa počiniocima nasilja nad ženam I nasilja u porodici u skladu sa Članovima 16 i 12 Istanbulske konvencije”. Cilj ovog projekta je povećanje bezbednosti i blagostanja za žene i decu, zaustavljanjem i prevencijom nasilničkog ponašanja. Projekat ima za cilj da proceni u kojoj meri su zemlje Zapadnog Balkana i Turske prilagodile svoj način rada sa članovima 12 i 16 Istanbulske konvencije. Pruži podršku razvoju programa za počinioce nasilja i programa za prevenciju partnerskog nasilja kod mladih. Konačno, projekat će uključiti relevantne aktere i kreatore politike i podstaći podizanje svesti u regionu. Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici „OPNA“ će podržati sprovođenje ovih aktivnosti u Srbiji.

Nacionalna mreža za programe rada sa počiniocima nasilja u porodici 

  • Slobodana Penezića 1
  • Leskovac
  • Srbija


Made with ‌

HTML Editor